În anul 2017, IICCMER a continuat demersurile pentru consolidarea clădirii şi amenajarea unui memorial al victimelor comunismului în fostul Penitenciar de la Râmnicu Sărat.

Pentru faza de consolidare – restaurare – conservare în vederea realizării Memorialului „Închisoarea Tăcerii” Râmnicu Sărat şi Centrului Educațional privind Comunismul în România s-au obţinut toate avizele necesare, urmând a se demara procesul de contractare a finanţării.

Având în vedere starea precară a construcţiei, IICCMER a considerat că sunt necesare lucrări de protecție şi intervenții de urgenţă pentru stoparea şi/ sau încetinirea degradării accelerate a clădirilor cu valoare patrimonială din cadrul ansamblului „Fostului Penitenciar”.

Astfel, în luna august, au fost demarate aceste lucrări, pe baza avizelor si autorizaţiilor necesare.

Lucrările de intervenții de urgenţă reprezintă o soluție minimală, de primă necesitate, pentru conservarea stării actuale a monumentelor din cadrul ansamblului pentru o perioadă de maximum un an, până la demararea lucrărilor de restaurare-consolidare propriu-zise.

Lucrările de intervenţii de urgenţă constă în:

Lucrări de protecţie şi conservare la intemperii: protecţia învelitorilor din tablă zincată a construcţiilor, protecţia coronamentului zidului de incintă; Obturarea provizorie a tabacherelor cu panouri din PFL şi carton asfaltat; Obturarea provizorie a lucarnelor cu panouri din PFL şi carton asfaltat;  Obturarea provizorie şi protecţia tâmplăriilor cu panouri (rame) din lemn de răşinoase şi folie groasă din PVC; Protecţia şi stabilizarea provizorie a coşurilor de fum etc.

Sprijiniri şi susţineri ale elementelor structurale verticale şi orizontale aflate în stadiu de precolaps: Executarea de sprijiniri, după caz, cu romanate ale arcelor din zona „Celular” a Blocului Închisoare, sprijiniri conectate şi contravântuite între ele; Sprijinire totală la peretele de faţadă;  În zonele în care şarpanta prezintă elemente structurale deteriorate, se vor executa reparaţii locale prin dublarea pieselor degradate; Planşeele de lemn deteriorate se vor sprijini, acolo unde este necesar, dublându-se elementele deteriorate.

Degajări şi desfaceri: Evacuarea dărâmăturilor, depunerilor şi umpluturilor de peste bolţi, planşee sau pardoseli; Îndepărtarea vegetaţiei; Desfacerea locală a zidăriilor coşurilor de fum imposibil de stabilizat şi recuperarea cărămizilor rezultate; Lucrări de săpătură şi nivelare pentru realizarea unor rigole perimetrale din pământ, la o distanţă de cca. 2.50m de pereţii construcţiilor pentru îndepărtarea apelor pluviale; Curăţarea atentă şi recuperarea materialului rezultat;

Zidării: Pe latura de nord-vest a zidului de incintă, unde în prezent există o zonă cu zidărie lipsă, se va executa o zidărie provizorie din b.c.a. pentru întregirea împrejmuirii pe această latură.

Intervenţiile descrise mai sus constituie intervenţii care ţin seama de caracterul de monument istoric al construcţiilor şi sunt soluţii de limitare a degradărilor, în regim de urgenţă, a elementelor structurale aflate în stadiu de precolaps. Aceste lucrări nu au caracter definitiv.  Aplicarea acestora va păstra gradul actual de asigurare seismică şi clasa de risc actuală a construcţiilor şi nu va influenţa realizarea în viitor a unor lucrări de consolidare.

Pe lângă lucrările descrise mai sus, IICCMER mai are în vedere anul acesta şi demolarea construcțiilor parazitare din cadrul ansamblului, construcții care nu sunt clasificate ca monument istoric, fiind anexate de către cei care au exploatat clădirile după încetarea funcţionării Penitenciarului. În prezent, IICCMER deţine toate avizele si autorizaţiile necesare pentru realizarea lucrărilor de demolare.

Reamintim că ansamblul este clasat în LMI ca monument istoric, având cod LMI BZ-II-a-A-02462, sub numele „Fostul Penitenciar”, datat sec. XIX.

Prin aceste eforturi, IICCMER îşi reafirmă dedicarea pentru realizarea proiectului Memorialul „Închisoarea Tăcerii” Râmnicu Sărat şi Centrul Educațional privind Comunismul în Romania şi transformarea unui fost spaţiu concentraţionar într-unul al reflecţiei asupra naturii criminale a comunismului.

Reparaţii de urgenţă la fosta închisoare Râmnicu Sărat, august 2017 Reparaţii de urgenţă la fosta închisoare Râmnicu Sărat, august 2017 Reparaţii de urgenţă la fosta închisoare Râmnicu Sărat, august 2017