Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc

Parteneri naţionali

 

Societatea Română de Televiziune

TeleviziuneTVRa Română are statut de serviciu public autonom de interes naţional şi emite pe şase canale: TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Internaţional, TVR Moldova şi TVR HD. TVR acoperă cele mai importante ştiri la nivel naţional, prin cele cinci studiouri teritoriale: Cluj, Craiova, Iaşi, Timişoara, Tîrgu-Mureş. Programele TVR sunt concepute astfel încât să servească unei palete largi de public, din tot spectrul societăţii. Prin modul său de funcţionare, ca serviciu public de televiziune, TVR acoperă în mod echilibrat toate genurile producţiei tv.


Ministerul Educației Naţionale și Cercetării Științifice

MENCS


Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității

sigla_cnsas_stangaConsiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) este o autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică, aflată sub controlul Parlamentului României, care funcţionează în baza O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008.

Activitatea CNSAS constă în păstrarea și valorificarea arhivei fostei Securități, în facilitarea accesului la dosarele aflate în custodia sa, atât petenților, cât și cercetătorilor acreditați, precum și în deconspirarea colaboratorilor și membrilor serviciului represiv al regimului comunist. De asemenea, CNSAS încurajează cercetarea istorică prin organizarea de mese rotunde, conferințe și seminare, precum și prin editarea și publicarea de volume de documente sau cărți de specialitate.


Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului

Logo_of_the_Romanian_AcademyInstitutul Național pentru Studiul Totalitarismului (INST) a luat ființă la 13 aprilie 1993 ca departament de cercetare și documentare aflat în subordinea Academiei Române. Scopurile sale sunt culegerea, arhivarea, cercetarea și publicarea de documente referitoarele la formele totalitarismului experimentat de către societatea românească în secolul XX.

De-a lungul a peste două decenii de activitate, INST, aflat sub conducerea fostului deținut politic Radu Ciuceanu, s-a remarcat prin volumele de documente publicate, prin cărțile de specialitate apărute sub egida sa, precum și prin simpozioanele organizate.


Arhivele Naționale ale României

arhCu o istorie oficială de aproape două secole, Arhivele Naționale ale României reprezintă principala instituție a statului responsabilă cu depozitarea, păstrarea și valorificarea documentelor cu valoare istorică. Din punct de vedere al cercetării perioadei comuniste, Arhivele Naționale ale României constituie gestionarul unor bogate fonduri ale Partidului Muncitoresc Român / Partidului Comunist Român, ale instituțiilor care au funcționat în perioada 1945 – 1989, dar și ale altor structuri socio-economice care și-au desfășurat activitatea în acest interval de timp.


Asociația Foștilor Deținuți Politici și Victime ale Dictaturii din România

afdpr-asociatia-fostilor-detinuti-politici-din-romania-siglaAsociația Foștilor Deținuți Politici și Victime ale Dictaturii din România (AFDPR) a fost creată în primele săptămâni după prăbușirea regimului comunist, fiind principala organizație care reunește și reprezintă interesele foștilor deținuți politici și ale familiilor acestora. De asemenea, din AFDPR fac parte și persoanele deportate de către autoritățile comuniste sau cele persecutate pe criterii politice.

Organizația a fost condusă până în 2008 de către Constantin Ticu Dumitrescu, una dintre cele mai puternice voci ale spațiului public românesc în direcția deconspirării ofițerilor de Securitate care au făcut poliție politică. În prezent, AFDPR este condusă de către Octav Bjoza.